Польща | Polska

Wpłać pieniądze, żeby pomóc armii ukraińskiej [PL/UA]

0
Поширень | Udostępnień

Narodowy Bank Ukrainy zbiera pieniądze na wsparcie swojej armii. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na dostawy oraz leków. Od wczoraj (28 lutego) można wpłacać pieniądze na specjalne konto, które w imieniu NBU otworzył Bank Gospodarstwa Krajowego.

– Ukraina potrzebuje natychmiastowej i konkretnej pomocy. Wielu Polaków pomaga indywidualnie, jednocześnie włączają się także firmy i instytucje. My się dołączamy, a to dopiero nasz pierwszy krok na tej drodze – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Specjalny rachunek w BGK został uruchomiony w poniedziałek. Jego powstanie zainicjował zespół Polskiego Standardu Płatności, operator systemu BLIK. Żeby jeszcze bardziej ułatwić pomoc, w najbliższych dniach – jaki napisał portal Bankier.pl – BLIK uruchomi możliwość wpłat na to konto także poprzez system BLIK. Przesyłane tam środki trafiają bezpośrednio do Ukraińskiego Banku Centralnego.

– Dziś wszyscy musimy pokazać solidarność z Ukrainą. Dzięki naszej technologii oraz wypracowanym relacjom z przedstawicielami Centralnego Banku Ukrainy, umożliwiamy każdemu bezpośrednie wpłaty środków na wsparcie dla ukraińskiej Blik” – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika.

Zbiórka pieniędzy dla armii ukraińskiej została zorganizowana przez NBU zaraz po wkroczeniu wojsk rosyjskich. To niezwykły przykład międzynarodowego crowdfundingu, w którym obywatele z całego świata, również z Rosji, mogą wspierać broniącą się armię Ukrainy.

– Dziękujemy naszym przyjaciołom z Polski za ich chęć pomagania, czego dowody w ogromnej skali widzimy w ostatnich dniach. Ukraina pozostaje silna, w dużej mierze dzięki wielkiemu wsparciu, jakie płynie do nas z całego świata. Jesteśmy wdzięczni za każdą wpłatę, za każdą wiadomość i każdą pomocną dłoń – podkreśla Kyryło Szewczenko, prezes Narodowego Banku Ukrainy. 

Do tej pory NBU przekazał armii 450 mln hrywien (ponad 65 mln zł).

Jak wpłacić pieniądze?

Należy je wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002

Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy.

Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych w PLN i dokonywania rozliczeń bezgotówkowych.

UA

Склади пожертву на допомогу українській армії!

Національний банк України збирає гроші на підтримку своєї армії. Гроші будуть виділені, на товари, ліки, тощо Від 28 лютого ви можете вносити гроші на спеціальний рахунок, відкритий у Bank Gospodarstwa Krajowego від імені НБУ.

– Україні потрібна негайна і конкретна допомога. Багато поляків допомагають індивідуально, водночас залучаються також компанії та установи. Ми приєднуємося, і це лише наш перший крок на цьому шляху, – каже Беата Дашинська-Мужичка, президент Bank Gospodarstwa Krajowego.

У понеділок у BGK запрацював спеціальний рахунок. Його створення ініціювала команда Polish Payment Standard, оператор системи BLIK. Щоб допомога була ще простішою, найближчими днями – як писав портал Bankier.pl – BLIK запустить можливість здійснення платежів на цей рахунок також через систему BLIK. Кошти, що направляються туди, надходять безпосередньо до Національного банку України.

– Сьогодні ми всі маємо бути солідарними з Україною. Завдяки нашій технології та налагодженим стосункам з представниками Центрального банку України ми даємо можливість будь-кому здійснювати прямі платежі на підтримку українського Blik», – каже Даріуш Мазуркевич, президент польського Payment Standard, оператор Blik.

Відразу після входу російських військ НБУ організував збір коштів для української армії. Це надзвичайний приклад міжнародного краудфандингу, в якому громадяни з усього світу, включаючи Росію, можуть підтримати українську армію, яка обороняється.

– Ми хочемо подякувати нашим друзям із Польщі за їхнє бажання допомогти, докази чого ми можемо спостерігати у величезних масштабах останніми днями. Україна залишається сильною, багато в чому завдяки великій підтримці, яку ми отримуємо з усього світу. Ми вдячні за кожен платіж, повідомлення та руку допомоги, – наголошує Кирило Шевченко, президент Національного банку України.

Як вплатити гроші?

Їх необхідно внести на номер рахунку: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002

Назва передачі: Wsparcie dla Ukrainy.

Рахунок використовується для накопичення готівки в злотих та здійснення безготівкових розрахунків.

Дай відповідь | Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *