nmПольща | Polska

Інститут літератури оголошує конкурс документальної прози серед біженців з України [UA/PL]

0
Поширень | Udostępnień

Інститут літератури у Кракові оголошує конкурс документальної прози «Українці в Польщі: історія порятунку». За словами організаторів, метою конкурсу є збір правдивих історій від українців, які стали біженцями внаслідок війни в Україні і знайшли прихисток у Польщі.

До розгляду приймаються твори у вигляді журнальної статті, щоденника, мемуарів, есе чи нарису, твір також може бути написаний у поєднанні різних жанрів. Однак, незалежно від форми, розповідь повинна бути правдива і відповідати вимогам конкурсу:

текст має бути написаний українською мовою;

обсяг тексту не більше 18 000 знаків з пробілами;

допустимі розширення документу – .rtf, .odt, .doc або .docx.

назва файлу структурована наступним чином: «Прізвище. Ім’я. Назва твору».

«Розповідь має бути цікавою, написаною яскравою літературною мовою, з використанням засобів образності, для чого найкраще змальовувати конкретні ситуації і випадки, а не загальні міркування. Читачеві важливо отримати конкретну інформацію, дізнатися про індивідуальні долі як персонажів, так і авторів. Ви можете розповісти як про власний досвід, так і про досвід ваших друзів», – пояснюють організатори.

Участь у конкурсі можуть приймати особи старші 16 років, може бути й колективне авторство. Прийом заявок триватиме до 15 жовтня.

Конкурс проходитиме в три етапи:

до 15 липня;

від 16 липня до 31 серпня;

від 1 вересня до 15 жовтня.

Під час кожного етапу буде відібрано по 10 фіналістів.

Нагорода у Конкурсі становить:

для 30 фіналістів – публікація на україномовному порталі www.posestry.eu та грошова винагорода у розмірі 500 злотих;

для володарів першої, другої і третьої премій – додаткова грошова винагорода у розмірі 2000, 1500 і 1000 злотих відповідно. Переможців буде шестеро, на кожну премію по 2 особи.

Щоб взяти участь у конкурсі необхідно надіслати свою заявку електронну адресу konkurs.ukraina@instytutliteratury.eu.

Положення про конкурс

Рекомендації для авторів

Додаток №1 – заявка

Додаток №2 – ліцензійний договір

[PL] Instytut Literatury ogłasza konkurs prozy dokumentalnej wśród uchodźców z Ukrainy

Instytut Literatury w Krakowie ogłasza konkurs na prozę dokumentalną „Ukraińcy w Polsce: historia zbawienia”. Celem konkursu jest zebranie prawdziwych historii Ukraińców, którzy stali się uchodźcami w wyniku wojny na Ukrainie i znaleźli schronienie w Polsce.

Do rozpatrzenia przyjmowane są prace w formie artykułu dziennikarskiego, pamiętnika, eseju, praca może być również napisana w połączeniu różnych gatunków. Jednak niezależnie od formy, historia musi być prawdziwa i spełniać wymagania konkursu:

tekst musi być napisany w języku ukraińskim;

objętość tekstu nie przekracza 18 000 znaków ze spacjami;

prawidłowe rozszerzenia dokumentów to .rtf, .odt, .doc lub .docx.

nazwa pliku ma następującą strukturę: „Nazwisko. Imię. Tytuł pracy”.

„Opowieść powinna być ciekawa, napisana żywym językiem literackim, za pomocą środków obrazowych, dla których najlepiej jest opisywać konkretne sytuacje i przypadki, a nie ogólne rozważania. Ważne jest, aby czytelnik otrzymał konkretne informacje, poznał indywidualne losy zarówno postaci, jak i autorów. Możesz opowiedzieć zarówno o swoim własnym doświadczeniu, jak io doświadczeniach znajomych ”- wyjaśniają organizatorzy.

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 rok życia, a także może występować autorstwo zbiorowe. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 października.

Konkurs odbędzie się w trzech etapach:

do 15 lipca;

od 16 lipca do 31 sierpnia;

od 1 września do 15 października.

W każdym etapie wyłonionych zostanie 10 finalistów.

Nagrodą w Konkursie jest:

dla 30 finalistów – publikacja na ukraińsko języcznym portalu www.posestry.eu oraz nagroda pieniężna w wysokości 500 zł;

dla zdobywców I, II i III nagrody – dodatkowa nagroda pieniężna odpowiednio 2000, 1500 i 1000 zł. Będzie sześciu zwycięzców, po 2 osoby na każdą nagrodę.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie na adres e-mail konkurs.ukraina@instytutliteratury.eu.

fot. https://posestry.eu

Дай відповідь | Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *