nmПольща | Polska

Як іноземцю придбати нерухомість в Польщі [UA/PL]

0
Поширень | Udostępnień

Багато іноземців, в тому числі і українців, задумується над купівлею житла в Польщі. Нерухомість на польському ринку приваблює невисокою ціною, мінімальними ризиками, помірною ціною на витрати при оформленні угоди купівлі-продажу

Відповідно до закону «про придбання іноземцями нерухомості», іноземний громадянин може без будь-яких обмежень отримати права власності на квартири або гараж, однак при покупці будинку, земельної ділянки великої площі (від 0,4 гектара) або обʼєкта, який знаходиться поблизу прикордонної зони, потрібно отримати дозвіл від польського МВС.

Дозвіл на купівлю нерухомості не потрібен у випадку, якщо іноземець:

 • планує придбати квартиру у багатоквартирному будинку чи гараж. Придбати нерухомість можна перебуваючи у Польщі на законних підставах (віза, дозвіл на перебування чи постійне проживання, або дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС), або перебуваючи за межами Польщі;
 • проживає у Польщі не менше 5 років від дати отримання дозволу на постійне проживання, або дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС;
 • перебуває у шлюбі з громадянином Польщі і проживає, щонайменше, 2 роки в Польщі, а придбана нерухомість буде спільною власністю подружжя;
 • є громадянином або підприємцем країн – сторін договору про Європейську економічну зону.

Дозвіл на придбання нерухомості видається Міністром внутрішніх справ шляхом адміністративного рішення згідно заяви іноземця, зазвичай ця процедура займає від 2 до 4 місяців.

Якщо ви купуєте нерухомість без посередника, то радимо перевірити наявність наступних документів:

 • виписка з реєстру земельних ділянок;
 • виписка з іпотечної книги;
 • документ, що засвідчує право власності;
 • договір купівлі-продажу;
 • підтвердження, що прописаних людей на обʼєкті нерухомості немає.

В ході купівлі покупець зобовʼязаний сплатити всі податки та збори, що встановлені державою. Податок на придбання нерухомості становить близько 2% від суми угоди, агентські комісійні (якщо купуєте через агенцію нерухомості) – до 3% від суми угоди, послуги нотаріуса (фіксована сума або відсоток від угоди) і витрати на державну реєстрацію нерухомості – 1% від суми договору.

Отже, для того, щоб придбати нерухомість в Польщі, необхідно:

 • обрати об’єкт нерухомості;
 • укласти попередній договір купівлі-продажу;
 • отримати за потреби дозвіл на придбання нерухомості від МВС Польщі;
 • укласти договір купівлі-продажу і зареєструвати угоду;
 • застрахувати придбаний об’єкт нерухомості.

Якщо ви хочете швидко і безпечно придбати нерухомість за вказаними вами параметрами і не витрачати час на пошуки, то рекомендуємо скористатися послугами агенції. Агенція «KNC Нерухомість» понад 25 років працює на ринку нерухомості в Польщі. Більше 18 000 пропозицій, безкоштовні консультації агентів та фінансового консультанта щодо кредитування, україномовні агенти.

[PL] Jak cudzoziemiec może kupić nieruchomość w Polsce

Wielu obcokrajowców, w tym Ukraińców, myśli o zakupie domu w Polsce. Nieruchomości na polskim rynku są atrakcyjne niską ceną, minimalnym ryzykiem i umiarkowaną ceną za koszty sporządzenia umowy kupna-sprzedaży

Zgodnie z ustawą „O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców” cudzoziemiec może uzyskać prawo własności mieszkania lub garażu bez żadnych ograniczeń, przy czym kupując dom, dużą działkę (od 0,4 ha) lub obiekt znajdujący się w pobliżu strefy przygranicznej wymaga zezwolenia polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Zezwolenie na nabycie nieruchomości nie jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec:

 • planuje zakup mieszkania w apartamentowcu lub garażu. Nieruchomość możesz kupić przebywając w Polsce legalnie (wiza, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE) lub przebywając poza granicami Polski;
 • mieszka w Polsce co najmniej 5 lat od dnia uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim i mieszka w Polsce od co najmniej 2 lat, a nabyta nieruchomość będzie stanowić współwłasność małżonków;
 • jest obywatelem lub przedsiębiorcą krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zezwolenie na nabycie nieruchomości wydaje Minister Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej na wniosek cudzoziemca, zazwyczaj procedura ta trwa od 2 do 4 miesięcy.

Jeśli kupujesz nieruchomość bez pośrednika, radzimy sprawdzić obecność następujących dokumentów:

 • wypis z ewidencji gruntów;wyciąg z księgi wieczystej;
 • dokument potwierdzający własność;
 • umowa sprzedaży;
 • potwierdzenie, że na terenie obiektu nie ma zameldowanych osób.

Podczas zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłaty wszystkich podatków i opłat ustanowionych przez państwo. Podatek od nabycia nieruchomości to około 2% kwoty transakcji, prowizje agencyjne (w przypadku zakupu za pośrednictwem biura nieruchomości) – do 3% kwoty transakcji, usługi notarialne (stała kwota lub procent od transakcji) oraz koszty dla państwowej rejestracji nieruchomości – 1% kwoty umowy.

Aby więc kupić nieruchomość w Polsce, należy:

 • wybrać obiekt nieruchomości;
 • zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży;
 • uzyskać w razie potrzeby zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP na zakup nieruchomości;
 • zawrzeć umowę sprzedaży i zarejestrować umowę;
 • ubezpieczyć zakupioną nieruchomość.

Jeśli chcesz szybko i bezpiecznie kupić nieruchomość, zgodnie z podanymi przez Ciebie parametrami i nie tracić czasu na szukanie, to polecamy skorzystanie z usług agencji. Agencja „KNC Nieruchomości” działa na rynku nieruchomości w Polsce od ponad 25 lat. Ponad 18 000 ofert na terenie Polski, bezpłatne konsultacje agentów i doradców finansowych w zakresie udzielania pożyczek, pośrednicy ukraińskojęzyczni.

fot. pixabay

Дай відповідь | Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *