nmПольща | Polska

У понад 51 % українців, які проживають у Польщі, зріс рівень життя [UA/PL]

0
Поширень | Udostępnień

51,1 відсотка Українці, які проживають у Польщі, стверджують, що їхній рівень життя значно покращився – вони можуть дозволити собі купувати продукти та речі, які не могли собі дозволити у своїй країні, йдеться в дослідженні агентства працевлаштування Gremi Personal. 36,7% зазначили, що не бачать різниці.

Згідно з дослідженням, проведеним аналітичним центром міжнародного агентства зайнятості Gremi Personal, рівень життя 51,1 відсотка. українці, які живуть у Польщі, «значно покращився». У свою чергу, 36,7 % респондентів відповіли, що не бачать різниці, а 12,2 % вказали на те, що їхній рівень життя погіршився – вони мали кращу роботу і краще заробляли в Україні.

Анна Джоболда з Gremi Personal, яка досліджує економічну міграцію українців, спостерігає цю тенденцію як у випадку висококласних спеціалістів, які залишаються в Польщі і праюють за фахом, інколи заробляють більше за поляків або створюють фірми в Польщі, так і у випадку фахівців робочих спеціальностей, які приїжджають сюди на заробітки, а витрачають гроші в Україні.

«Польща – принаймні до збройного нападу Росії на Україну – для пересічного українця була Заходом, тому що вона в Євросоюзі, асоціюється з добробутом, хорошими дорогами, інфраструктурою та доступністю всіх благ і товарів», – сказала вона. За її словами, «українець все ще є цінним працівником для польського підприємця, а також привабливим споживачем для польської економіки».

Зазначається, що українські споживачі витрачають у Польщі в середньому понад 10 млрд злотих (дані за 2018 рік).

За словами Gremi Personal, перед початком війни українці становили найбільшу групу економічної міграції в Польщі – «вони приїжджали як на краще оплачувану постійну роботу, так і на тимчасові контракти». «Наразі більшість українських шукачів шукають тимчасову роботу – за контрактами на 6-9 місяців, тому що хочуть повернутися на батьківщину», – зазначили експерти.

Нагадаємо, що з прийняттям мільйонів біженців війни до Польщі, в банках, на пошті чи в офісах з’явилися пропозиції українською та російською мовами.

Споживчі кошики за цінами в Польщі та Україні є співставними, але навіть незважаючи на інфляцію – поляки все одно заробляють у середньому до трьох разів більше, ніж українці – зауважили експерти Gremi Personal.

«Зараз мінімальна зарплата в Польщі становить 3010 злотих брутто, а в Україні – 6500 грн, або близько 846 злотих», – резюмували експерти.

В опитуванні взяли участь 1210 громадян України обох статей.

[PL] U ponad 51 proc. Ukraińców mieszkających w Polsce wzrósł standard życia

51,1 proc. Ukraińców mieszkających w Polsce twierdzi, że znacząco podniósł im się standard życia – mogą pozwolić sobie na zakup produktów i rzeczy, na które nie było ich stać w ich kraju – podano w badaniu agencji zatrudnienia Gremi Personal. Różnicy nie widzi 36,7 proc. – dodano.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez centrum analityczne międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal, standard życia 51,1 proc. Ukraińców mieszkających w Polsce „znacząco się podniósł”. Z kolei 36,7 proc. respondentów odpowiedziało, że nie widzi różnicy, a 12,2 proc. wskazało, że standard życia im się pogorszył – mieli lepszą pracę i lepiej zarabiali w Ukrainie.

Anna Dzhobolda z Gremi Personal, która bada migrację zarobkową Ukraińców, obserwuje ten trend zarówno w przypadku wysokiej klasy specjalistów, którzy służbowo przebywają w Polsce, zarabiają czasami więcej niż Polacy albo zakładają w Polsce firmy, jak i u pracowników fizycznych, którzy przyjeżdżają tu zarobić, a wydają pieniądze w Ukrainie.

„Polska – przynajmniej do czasu zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę – była dla przeciętnego Ukraińca Zachodem, bo jest w Unii Europejskiej, kojarzy się z dobrobytem, dobrymi drogami, infrastrukturą oraz dostępnością wszelkich dóbr i towarów” – powiedziała. Według niej „nadal dla polskiego przedsiębiorcy Ukrainiec jest cennym pracownikiem, a dla polskiej gospodarki – atrakcyjnym konsumentem”.

Zwrócono uwagę, że ukraińscy konsumenci wydają w Polsce średnio ponad 10 mld zł (dane za 2018 r).

Według Gremi Personal, jeszcze przed wybuchem wojny Ukraińcy stanowili najliczniejszą grupę migracji zarobkowej w Polsce – „przyjeżdżali zarówno po lepiej płatną pracę na stałe, jak i na kontrakty tymczasowe”. „Obecnie większość poszukujących pracy obywateli Ukrainy szuka pracy tymczasowej – na kontrakty 6-9 miesięczne, bo chce wrócić do ojczyzny” – wskazali eksperci.

Przypomniano, że z chwilą przyjęcia milionów uchodźców wojennych w Polsce pojawiły się oferty w języku ukraińskim i rosyjskim w bankach, na poczcie czy w urzędach.

Koszyki zakupowe cenowo zarówno w Polsce i w Ukrainie są porównywalne, ale – nawet pomimo inflacji – Polacy zarabiają nadal średnio nawet trzy razy więcej niż Ukraińcy – zaznaczyli eksperci Gremi Personal.

„Obecnie minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 3010 zł brutto, a w Ukrainie – 6500 UAH, czyli ok. 846 zł” – podsumowano.

Badanie online objęło 1210 obywateli Ukrainy obojga płci.

PAP

Дай відповідь | Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *