nmПольща | Polska

У Польщі офіційно замінили російську назву Калінінграда [UA/PL]

0
Поширень | Udostępnień

Польська комісія зі стандартизації географічних назв за межами РП рекомендує відмовитися від використання в публічному просторі назви міста Калінінград і замінити його на польську назву Крулевєц.

Про це комісія повідомила у своїй офіційній заяві, передає Укрінформ.

„Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при головному геодезисті країни, на своєму 125-му засіданні 12 квітня 2023 року постановила, що для міста з російською назвою Калінінград рекомендується лише польська назва Крулевєц (Królewiec) і не рекомендується використовувати польською мовою назва Калінінград”, – йдеться в заяві комісії.

Вона також рекомендує замість Калінінградської області використовувати польський відповідник – Крулевецька область (Obwód Królewiecki).

Комісія повідомила, що зміни набрали чинності з 9 травня.

Як зазначається, комісія взяла до уваги, що російське місто Калінінград традиційно відоме в Польщі під назвою Крулевєц, а нинішня російська назва цього міста є „є штучно нав’язаною, і вона не пов’язана ані з містом, ані з регіоном”. Крім того вказується, що назва цього міста, розташованого поблизу кордонів РП, на честь Михайла Калініна – злочинця, який також відповідає за прийняття рішення про масову страту поляків у Катинському злочині в 1940 році, має „емоційно негативний характер”.

Водночас комісія вказує, що події, пов’язані з російським нападом на Україну, примушення до „русского мира”, ведення росією інформаційної війни змушують по-іншому подивитися на питання назв, що викликають значні суперечки і позитивно не сприймаються в Польщі.

Варто зауважити, що у Польщі в публічній площині донедавна використовувалися обидві назви російського міста – Калініград і Крулевєц.

[PL] Polska oficjalnie zastąpiła rosyjską nazwę Kaliningrad

Polska Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej zaleca rezygnację z używania nazwy miasta Kaliningrad w przestrzeni publicznej i zastąpienie jej polską nazwą Królewiec.

Komisja poinformowała o tym w swoim oficjalnym komunikacie, przekazuje Ukrinform.

„Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działająca przy Głównym Geodecie Kraju, na 125. posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2023 roku uchwaliła, że dla miasta o rosyjskiej nazwie Калининград (Kaliningrad) zalecana jest wyłącznie polska nazwa Królewiec i nie zalecane jest stosowanie w języku polskim nazwy Kaliningrad” – czytamy w komunikacie komisji.

Zaleca również używanie polskiego odpowiednika Królewiecki (Obwód Królewiecki) zamiast Obwód Kaliningradzki.

Komisja poinformowała, że zmiany weszły w życie 9 maja.

Komisja wzięła pod uwagę, że rosyjskie miasto Kaliningrad jest tradycyjnie znane w Polsce jako Królewiec, a obecna rosyjska nazwa tego miasta jest „sztucznie narzucona i nie jest związana ani z miastem, ani z regionem”. Ponadto wskazuje się, że nazwa tego miasta, położonego w pobliżu granic Polski, na cześć Michaiła Kalinina, zbrodniarza współodpowiedzialnego m.in. wydania decyzji o masowym wymordowaniu Polaków w zbrodni katyńskiej w 1940 r., ma w Polsce emocjonalny, negatywny charakter.

Jednocześnie Komisja zwraca uwagę, że wydarzenia związane z rosyjskim napadem na Ukrainę, narzucanie tzw. ruskiego miru, prowadzenie przez Rosję wojny informacyjnej, każą inaczej spojrzeć na kwestię nazw narzuconych, budzących duże kontrowersję, nie spotykających się w Polsce z akceptacją.

Warto zauważyć, że w Polsce do niedawna obie nazwy rosyjskiego miasta – Kaliningrad i Królewiec – były używane na placu publicznym.

Ukrinform / fot. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Дай відповідь | Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *