nm

У Варшаві відбувся міжнародний форум «Психологічна травма війни» [UA/PL]

0
Поширень | Udostępnień

12 вересня у Варшаві відбувся Перший міжнародний науково-методологічний форум «Психологічна травма війни». Захід пройшов за ініціативи ряду провідних асоціацій, серед яких: Асоціація Психіатрів України, Польська Психіатрична Асоціація, Асоціація Психологів України та Асоціація Психотерапевтів України. Безпосереднім організатором виступила Міжнародна благодійна організація PEACE KOMITEE OF UKRAINE на чолі з пані Юлією Гершун. 

«За останні кілька місяців, на тлі воєнних дій, соціологами та психологами фіксується стійке навантаження серед населення України. Очевидно, що ці прояви в таких маштабах є прямим наслідком соціальної кризи, породженою агресією проти України» – йдеться у звернення від організаційного комітету.

«В рамках заходу, використовуючи багаторічний досвід його учасників, маємо на меті виробити єдині підходи розв’язання проблеми глобального перевантаження психоемоційного стану українського суспільства, об’єктивно спричиненого агресією проти України. Ми очікуємо, що в ході професійної дискусії вчені, фахівці, експерти могли б запропонувати суспільству, владі України, закордонним партнерам реальні шляхи усунення найгострішої психологічної кризи, в якій опинилася України в наслідок російської агресії» – наголосили організатори перед початком форуму.

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримки Польського Сейму та цілого ряду польських інституцій. З цього приводу організаторка Форуму Юлія Гершун сказала: «Польща – це як наша сестра. Ми як одна  європейська родина. Щиро дякуємо Польщі за те, що чуєте нас, за те що ви поруч і допомагаєте».

Зокрема, пані Вероніка Марчук Голова Ториства Друзів України, присутня на форумі, своєю повсякденною величезною допомогою Україні це постійно доводить. «Люди котрі сьогодні тут зібрались – люди котрі не бояться підтримувати Україні у цій глобальній війні, війні добра зі злом» – підсумувала пані Вероніка.   

[PL] W Warszawie odbyło się Międzynarodowe Forum „Psychologiczna trauma wojny”

12 września w Warszawie odbyło się I Międzynarodowe Forum Naukowo-Metodologiczne „Psychologiczna Trauma Wojny”. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy wielu wiodących stowarzyszeń, w tym: Stowarzyszenia Psychiatrów Ukrainy, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Stowarzyszenia Psychologów Ukrainy oraz Stowarzyszenia Psychoterapeutów Ukrainy. Bezpośrednim organizatorem była międzynarodowa organizacja charytatywna PEACE KOMITEE, kierowana przez Panią Julię Gerszun.

„W ciągu ostatnich kilku miesięcy, na tle działań wojennych, socjologowie i psychologowie odnotowali stały stres wśród ludności Ukrainy. Oczywiste jest, że te przejawy na taką skalę są bezpośrednią konsekwencją kryzysu społecznego wywołanego agresją na Ukrainę ” – czytamy w apelu komitetu organizacyjnego.

„W ramach wydarzenia, wykorzystując wieloletnie doświadczenie jego uczestników, mamy na celu wypracowanie jednolitych podejść do rozwiązania problemu globalnego przeciążenia psycho-emocjonalnego stanu ukraińskiego społeczeństwa, obiektywnie spowodowanego agresją przeciwko Ukrainie. Oczekujemy, że w trakcie profesjonalnej dyskusji naukowcy, specjaliści, eksperci mogą zaproponować społeczeństwu, władzom Ukrainy, zagranicznym partnerom realne sposoby wyeliminowania ostrego kryzysu psychologicznego, w którym znalazła się Ukraina w wyniku rosyjskiej agresji ” – zaznaczyli organizatorzy przed rozpoczęciem forum.

Wydarzenie było możliwe dzięki wsparciu polskiego Sejmu i wielu polskich instytucji. Z tej okazji organizatorka Forum Julia Gerszun powiedziała: „Polska jest jak nasza siostra. Jesteśmy jak jedna europejska rodzina. Dziękuję Polsce za to, że nas słyszysz, za to, że jesteś blisko i pomagasz”.

W szczególności Pani Weronika Marczuk przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy, obecna na forum, swoją codzienną ogromną pomocą Ukrainie nieustannie to udowadnia. „Ludzie, którzy dziś tu zebrali się ludzie, którzy nie boją się wspierać Ukrainy w tej globalnej wojnie, w wojnie dobra ze złem” – podsumowała Pani Weronika.

Nazar Jaworski / fot. Rafał Stec

Дай відповідь | Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *