nmПольща | Polska

Уряд Польщі підтримав сім’ї, які виплачують іпотечний кредит [UA/PL]

0
Поширень | Udostępnień

Днями президент Анджей Дуда підписав закон про допомогу позичальникам та запровадження кредитних канікул, який набуде чинності вже 29 липня. Закон,  дає можливість позичальникам оформити відтермінування погашення кредиту, а також збільшує ресурси Фонду підтримки позичальників. Відповідно до закону, до кінця року банки мають внести до цього фонду ще 1,4 млрд злотих.

Також законом передбачено продовження до 31 жовтня дії антиінфляційному щиту, який включає в себе зниження цін на пальне, продукти харчування, а також на інші сфери надання послуг, з метою підтримки поляків під час росту інфляції.

Оскільки одним із негативних наслідків інфляції була підвищення процентних ставок та збільшення платежів по кредитах, уряд надав підтримку позичальникам, які мають іпотечні кредити в злотих. Йдеться про те, що такою допомогою може скористатися близько 2 мільйонів сімей.

Під час підписання закону президент зазначив, що «це був непростий закон», тому що у важкі часи необхідно було приймати рішучі рішення про фінансовий ринок і функціонування банків в контексті функціонування домогосподарств. «Закон стосується насамперед допомоги позичальникам, мова йде про всіх тих, хто купив квартири, побудував будинки, взяв іпотеку та у зв’язку зі зростанням процентних ставок і високою інфляцією, опинився в складній ситуації», – сказав президент.

Кредитні канікули являють собою відтермінування на деякий час погашення кредитних платежів. Це дає нам можливість скоротити чи заощадити витрати, що випливають з кредитного договору, однак мова не йде про те, що банк нам цю суму спише, а лише про те, що впродовж цього терміну ви можете не платити свої зобов’язання, однак термін кредиту буде продовжено на рівнозначний період.

Державні кредитні канікули загалом дозволяють призупинити погашення кредиту на 8 місяців. В такому разі невиплачені внески продовжать термін вашого кредиту на 8 місяців: по 2 місяці в третьому та четвертому кварталах цього року та по 1 місяцю в кожному з чотирьох кварталів наступного року. Кредитні канікули стосуються як основної, так і процентної частини кредиту.

Слід зауважити, що якщо клієнт уклав з банком кілька договорів іпотечного кредитування, то кредитні канікули поширюватимуться лише на один з договорів.

Кредитні канікули починаються з моменту подачі в банк заяви про призупинення погашення. Тобто дату початку канікул визначатимете саме ви, а не фінансова структура.

Так, як закон вступає в дію 29 липня, у вас буде лише два дні на подачу заявки, щоб отримати відтермінування вже з 1 серпня. Зробити це потрібно до дати сплати відтермінованого внеску. Далі впродовж 21 дня необхідно чекати підтвердження отримання заявки від банку, але  відсутність підтвердження не впливає на початок призупинення погашення кредиту.

Тож радимо розрахувати свої фінансові можливості і при потребі скористатися підтримкою від держави.

[PL] Polski rząd wspierał rodziny spłacające kredyty hipoteczne

W ubiegły czwartek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy dla kredytobiorców i wprowadzeniu wakacji kredytowych, która wejdzie w życie 29 lipca. Ustawa daje kredytobiorcom możliwość odroczenia spłaty kredytu, a także zwiększa środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Zgodnie z prawem do końca roku banki muszą wpłacić do tego funduszu kolejne 1,4 mld zł.

Ustawa przewiduje również przedłużenie do 31 października tarczy antyinflacyjnej, która obejmuje obniżki cen paliw, produktów spożywczych, a także innych obszarów świadczenia usług, w celu wsparcia ludności w czasie rosnącej inflacji.

Ponieważ jedną z negatywnych konsekwencji inflacji był wzrost stóp procentowych i wzrost spłat kredytów, rząd wspierał kredytobiorców kredytami hipotecznymi w złotych. Chodzi o to, że z takiej pomocy może skorzystać ok. 2 mln rodzin.

Podczas uroczystości podpisania ustawy prezydent wskazał, że „nie była to łatwa ustawa”, bo w trudnych czasach trzeba było podjąć zdecydowane decyzje dotyczące rynku finansowego i funkcjonowania banków w kontekście funkcjonowania gospodarstw domowych. „Ona dotyczy przede wszystkim pomocy kredytobiorcom, chodzi o wszystkich tych, którzy kupili mieszkania, zbudowali domy, wzięli kredyty hipoteczne i wobec wzrostu stóp procentowych i dużej inflacji znaleźli się w trudnej sytuacji” – powiedział prezydent.

Wakacje kredytowe to czasowe odroczenie spłaty kredytu. Daje nam to możliwość zmniejszenia lub zaoszczędzenia kosztów wynikających z umowy kredytowej, ale nie oznacza to, że bank odpisze nam tę kwotę, a jedynie, że w tym okresie możesz nie spłacać swoich zobowiązań, ale okres pożyczka zostanie przedłużona na równoważny okres.

Wakacje kredytowe państwowe generalnie pozwalają na wstrzymanie spłaty kredytu na 8 miesięcy. W takim przypadku niespłacone raty wydłużą okres kredytowania o 8 miesięcy: po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku oraz 1 miesiąc w każdym z czterech kwartałów roku przyszłego. Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części głównej, jak i procentowej pożyczki.

Należy zauważyć, że jeśli klient zawarł z bankiem kilka umów o kredyt hipoteczny, wakacje kredytowe będą dotyczyły tylko jednej z umów.

Wakacje kredytowe rozpoczynają się od momentu złożenia wniosku o zawieszenie spłaty do banku. Oznacza to, że data rozpoczęcia wakacji zostanie określona przez Ciebie, a nie przez strukturę finansową.

Ponieważ prawo wejdzie w życie 29 lipca, będziesz mieć tylko dwa dni na złożenie wniosku o odroczenie już od 1 sierpnia. Należy to zrobić przed terminem płatności odroczonej. Następnie w ciągu 21 dni należy poczekać na potwierdzenie otrzymania wniosku z banku, jednak brak potwierdzenia nie wpływa na początek zawieszenia spłaty kredytu.

Dlatego radzimy obliczyć swoje możliwości finansowe i w razie potrzeby skorzystać ze wsparcia państwa.

fot. pixabay.com

Дай відповідь | Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *