nmПольща | PolskaРобота | Praca

Працевлаштування українців в Польщі 2022 та Спеціальний закон [UA/PL]

0
Поширень | Udostępnień

За останнім повідомленням Міністерства сім’ї та соціальної політики, завдяки спрощеній процедурі працевлаштування, яка діє з середини березня, вже понад 185 тисяч громадян України вдалося працевлаштуватися. Половина з цих людей знайшла роботу в Мазовецькому, Нижньошльонському, Великопольському чи Лодзінському воєводствах.

«Працевлаштування громадян України є перевагою для працівників, роботодавців та всієї економіки», – зазначила міністр Марлена Малонг.

Серед працевлаштованих, як і раніше, переважають жінки –майже 135 тис. із 185 тисяч працівників це жінки.

То ж ми вирішили розповісти детальніше про зміни, які стосуються працевлаштування українців, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. Отже, українці, які перетнули польський кордон після 24 лютого 2022 року, згідно Спецустави мають право легально перебувати та працювати в Польщі протягом 18 місяців. Для того, щоб на довше продовжити своє перебування, варто буде подбати про те, щоб в подальшому отримати дозвіл на тимчасове проживання.

На сьогодні для роботи вам:

  • не потрібно мати запрошення від фірми;
  • запрошення/дозвіл на роботу теж є не обов’язковими;
  • для того, щоб офіційно працювати, роботодавець не вимагатиме номера PESEL.

Коли людина в’їжджає до Польщі, її реєструють на польському кордоні або уже після прибуття в місцевих адміністраціях. Щоб працевлаштуватися, додаткових документів оформляти не потрібно.

Якщо роботодавець планує прийняти на роботу особу з України, єдиною формальністю, яку йому необхідно виконати, це повідомити повітовий центр зайнятості відповідно до місцезнаходження головного офісу або за місцем проживання роботодавця про ваше працевлаштування.

Якщо ж громадянин України подав заяву про надання йому статусу біженця, працевлаштування такої особи стане можливим лише після отримання відповідного рішення. Заяву можуть розглядати в терміні до 6 місяців, впродовж цього періоду, до винесення рішення, ви не зможете влаштуватися на роботу.

З чого почати?

Радимо звернутися до повітового відділу служби зайнятості або воєводського відділу ринку праці за безкоштовною допомогою. Тут вам можуть допомогти у пошуку роботи і власне з працевлаштуванням. Умовтеся про зустріч і консультацію з питань професійної орієнтації. Після подання даних, бюро праці встановлює термін візиту, але не більше 7 робочих днів, для надання всіх документів, необхідних для реєстрації та проводить реєстрацію. Якщо ви не з’явитесь протягом встановленого бюро строку, передані дані будуть видалені із системи бюро праці.

Під час бесіди консультант з питань зайнятості поговорить з вами, щоб визначити вашу ситуацію та потреби, попитає про професійну кваліфікацію, попередній досвід роботи та допоможе заповнити коротку анкету, в якій необхідно буде написати професію, або сферу діяльності, де б ви могли і хотіли працювати. То ж якщо раптом ви взяли із собою, трудову книжку, дипломи, сертифікати, то можете взяти іх із собою.

В центрі зайнятості ви також можете скористатися допомогою співробітника, який допоможе вам знайти в Центральній базі або в інших базах вакансію та надасть інформацію про відповідні пропозиції роботи.

Інформація про види допомоги служби зайнятості доступна українською мовою за посиланням https://lang-psz.praca.gov.pl/uk.

Якщо Ви впевнений користувач комп’ютером або мобільними додатками, то завжди можете самостійно скористуватися центральною базою вакансій http://oferty.praca.gov.pl, не відвідуючи службу зайнятості, за допомогою комп’ютера, телефону чи інших мобільних пристроїв з доступом до мережі Інтернет. Для зручності також можна завантажити собі спеціальний мобільний додаток ePraca (Android та iOS) на свій смартфон.

Шукаючи роботу в Польщі рекомендуємо використовувати перевірені і надійні послуги та пропозиції роботи. Якщо ж ви бажаєте скористатися послугами агенції з працевлаштування, то варто зауважити, що деякі з них можуть брати кошти за свої послуги. Але найголовніше, ви повинні переконатися в тому чи вони працюють легально і, як мінімум, почитати відгуки про цю агенцію.

Звертаємо вашу увагу на те, що при прийомі на роботу роботодавець зобов’язаний укласти з вами письмовий трудовий договір, в якому будуть вказані умови та оплата праці. Переконувати людину працювати без трудового договору – проти польського законодавства! Без підписання трудового договору ви працюєте нелегально, цим самим  позбавляєте себе законних прав, які мають люди, які легально працевлаштовані.

Перш ніж підписати трудовий договір чи будь-який інший документ, ознайомтеся детально з його змістом. Якщо ж ви не можете прочитати польською мовою умову, то попросіть когось пояснити та допомогти вам зрозуміти зміст документа.

[PL] Zatrudnienie Ukraińców w Polsce 2022 i specustawa

Według najnowszego raportu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dzięki obowiązującej od połowy marca uproszczonej procedurze zatrudnienia, zatrudnienie znalazło już ponad 185 tys. obywateli Ukrainy. Połowa z tych osób znalazła pracę w województwie mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim lub łódzkim.

„Zatrudnienie obywateli Ukrainy to korzyść dla pracowników, pracodawców i całej gospodarki” – powiedziała minister Marlena Malong.

Tak jak poprzednio wśród zatrudnionych przeważają kobiety – prawie 135 tys. na 185 tys. zatrudnionych to kobiety.

Postanowiliśmy też bardziej szczegółowo opowiedzieć o zmianach dotyczących zatrudnienia Ukraińców, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku. Tym samym Ukraińcy, którzy przekroczyli granicę Polski po 24 lutego 2022 r., zgodnie ze Statutem Specjalnym, mają prawo legalnie przebywać i pracować w Polsce przez 18 miesięcy. Aby przedłużyć swój pobyt, będziesz musiał zadbać o uzyskanie w przyszłości zezwolenia na pobyt czasowy.

Dziś dla pracy:

  • nie musisz mieć zaproszenia od firmy;
  • zaproszenia/zezwolenia na pracę również nie są wymagane;
  • аby móc pracować oficjalnie, pracodawca nie będzie wymagał numeru PESEL.

Kiedy dana osoba wjeżdża do Polski, jest zarejestrowana na granicy z Polską lub po przybyciu w lokalnych urzędach. Nie musisz sporządzać dodatkowych dokumentów, aby dostać pracę.

Jeżeli pracodawca planuje zatrudnić osobę z Ukrainy, jedyną formalnością, jaką musi zrobić, jest powiadomienie o zatrudnieniu powiatowego urzędu pracy według lokalizacji siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy.

Jeżeli obywatel Ukrainy złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy, zatrudnienie takiej osoby będzie możliwe dopiero po otrzymaniu stosownej decyzji. Wniosek można rozpatrywać do 6 miesięcy, w tym okresie do momentu podjęcia decyzji nie będzie podjąć pracy.

Od czego zacząć?

Radzimy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy lub wojewódzkim Wydziałem rynku pracy w celu uzyskania bezpłatnej pomocy. Tutaj możesz uzyskać pomoc w znalezieniu pracy, a właściwie z zatrudnieniem. Umów się na spotkanie i doradztwo w zakresie orientacji zawodowej. Po przedłożeniu danych, Urząd Pracy ustala termin wizyty, ale nie więcej niż 7 dni roboczych na dostarczenie wszystkich dokumentów niezbędnych do rejestracji i przeprowadza rejestrację. Jeśli nie pojawią się w wyznaczonym przez Urząd terminie, przesłane dane zostaną usunięte z systemu Urzędu Pracy.

Podczas rozmowy doradca zawodowy porozmawia z Tobą w celu określenia Twojej sytuacji i potrzeb, zapyta o kwalifikacje zawodowe, dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz pomoże w wypełnieniu krótkiej ankiety, w której będziesz musiał napisać zawód lub dziedzinę działalności, w której możesz i chciałby pracować. Jeśli więc zabrałeś ze sobą świadectwo pracy, dyplomy, certyfikaty, możesz je okazać.

W urzędzie pracy możesz również skorzystać z pomocy pracownika, który pomoże Ci znaleźć wakat w Centralnej Bazie lub innych bazach oraz udzieli informacji o odpowiednich ofertach pracy.

Informacje o rodzajach pomocy służby zatrudnienia dostępne są w języku ukraińskim pod adresem https://lang-psz.praca.gov.pl/uk.

Jeśli jesteś pewnym użytkownikiem komputera lub aplikacji mobilnej, zawsze możesz skorzystać z centralnej bazy ofert pracy http://oferty.praca.gov.pl, bez wizyty w urzędzie pracy, korzystając z komputera, telefonu lub innego urządzenia mobilnego z dostęp do Internetu. Dla wygody możesz również pobrać na smartfon specjalną aplikację mobilną ePraca (Android i iOS).

Poszukując pracy w Polsce zalecamy korzystanie ze sprawdzonych i rzetelnych usług oraz ofert pracy. Jeśli chcesz skorzystać z Usług Agencji Zatrudnienia, warto zauważyć, że niektóre z nich mogą pobierać pieniądze za swoje usługi. Ale co najważniejsze, musisz upewnić się, czy działają legalnie i przynajmniej przeczytać opinie na temat tej agencji.

Zwracamy uwagę na fakt, że przy zatrudnianiu pracodawca jest zobowiązany do zawarcia z Tobą pisemnej umowy o pracę, w której zostaną określone warunki i wynagrodzenie. Namawianie osoby do pracy bez umowy o pracę jest niezgodne z polskim prawem! Bez podpisania umowy o pracę pracujesz nielegalnie, tym samym pozbawiasz się praw przysługujących osobom legalnie zatrudnionym.

Przed podpisaniem umowy o pracę lub innego dokumentu zapoznaj się szczegółowo z jego treścią. Jeśli nie możesz przeczytać w języku polskim warunku, poproś kogoś o wyjaśnienie i pomoc w zrozumieniu treści dokumentu.

fot. pixabay.com

Дай відповідь | Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *