nmУкраїна | Ukraina

НБУ запровадив тимчасові обмеження [UA/PL]

0
Поширень | Udostępnień

Серед них:

 • призупинити роботу валютного ринку України крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами;
 • зафіксувати офіційний курс на 24 лютого 2022 року;
 • обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 000 грн в день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій;
 • заборонити видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку;
 • увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів НБУ);
 • зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України;
 • банкам-емітентам електронних грошей призупинити здійснення випуску електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей.

PL

Narodowy Bank Ukrainy wprowadził tymczasowe ograniczenia

Wśród nich:

 • Zatrzymać rynek walutowy Ukrainy z wyjątkiem sprzedaży walut obcych przez klientów;
 • ustalić oficjalny kurs walutowy 24 lutego 2022;
 • ograniczyć wycofywanie środki pieniężne z konta klienta w wysokości 100 UAH dziennie (bez wynagrodzeń i świadczeń socjalnych)
 • zakazać wydawania gotówki z kont klientów w walutach obcych dodatkowo przedsiębiorstwom i instytucjom zapewniającym realizację planów mobilizacyjnych (zadań), rządu oraz niektórych zezwoleń Narodowego Banku; /li>
 • wprowadzić moratorium na transgraniczne płatności walutowe zapewnić realizację planów mobilizacyjnych (zadań) i rządowych, indywidualnych zezwoleń NBU);

Дай відповідь | Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *