nmПольща | PolskaУкраїна | Ukraina

Найважливіші зміни в новому навчальному році 2022/2023 в Польщі та в Україні [UA/PL]

0
Поширень | Udostępnień

Навчання в умовах війни в Україні

В Україні цього року учням доводилося закінчувати навчальний рік в умовах війни. Частині українських школярів довелося вчитися дистанційно, інша частина продовжила очне навчання закордоном, більшості з них довелося окрім нових реалій життя зіткнутися також із мовним бар’єром. Відтак тим учням, що перебувають в Польщі довелося під час канікул посилено вивчати польську мову.

В Україні ж активно відновлювали школи, які зазнати руйнування внаслідок війни та готували укриття до нового навчального року. Батькам учнів довелося обирати форму навчання для своїх дітей: очну, дистанційну, сімейну чи екстернат. Для шкіл в яких проходитиме очна форма навчання необхідно було приготувати укриття на відповідну кількість учнів, які виявили бажання вчитися за очною формою навчання.

1 вересня 2022 року освітній процес в Україні розпочало 12,8 тисяч шкіл, з них лише близько 30 % шкіл вестимуть навчальний процес безпосередньо в школі. Для онлайн навчання маленьких українців у МОН розробили спеціальний сайт Всеукраїнська школа онлайн, на якому учні зможуть вчитися самостійно, навіть на тимчасово окупованих територіях.

Зміни в Польщі

Що ж стосується польських шкіл, то поляки беручи до уваги події в Україні, швидко відреагували і внесли зміни до навчальної програми. Зокрема, вже з цього навчального року діти вивчатимуть новий предмет «Основи безпеки», де їх вчитимуть реагувати на надзвичайні ситуації в разі настання війни, а набуті вміння та навички можна буде закріпити на уроках комп’ютерної гри „This War of Mine”.

 Нова навчальна програма включатиме: навчання техніки безпеки в галузі навичок стрільби зі стрілецької зброї, пневматичної зброї, реплік стрілецької зброї, віртуальних або лазерних тирів, а також проведення рятувальних робіт в умовах надзвичайних ситуацій та реагування у разі загрози воєнних дій. Для реалізації цієї програми навчальні заклади повинні мати віртуальні чи лазерні тири.

З нового навчального року у загальноосвітніх школах з’явиться новий предмет – історія та сучасність. Обсяг знань про суспільство та проблеми з новітньої історії з 1945 по 2015 рік.

Підсумковий іспит у восьмий клас відтепер проходитиме у травні – з квітня його перенесли остаточно. Сам іспит складатиметься з трьох частин: польська мова, математика та іспит з іноземної мови. Назавжди відмовилися від четвертого іспиту – факультативного.

У новому році зміни стосуються й матуральних іспитів. Навесні 2023 року випускники 4-річних закладів загальної середньої освіти, які навчалися за новим базовим навчальним планом, складатимуть матуру.

Згідно нової програми усний іспит із польської мови буде складатися із двох завдань, де учень повинен продемонструвати вміння розвинути певну тему, опираючись на літературні твори чи уривки. Досі було лише одне завдання на усному іспиті. Відповідно буде збільшено час письмових іспитів з деяких предметів та час усних іспитів.

З 1-го вересня 2022 року в польських школах діятимуть нові правила звільнення учнів від уроків фізичного виховання. Школи відтепер прийматимуть звільнення лише від лікаря-спеціаліста, раніше таке звільнення можна було отримати у лікаря сімейної медицини.

Цього року учні українських шкіл, попри воєнний стан, пішли до шкіл на святкові лінійки, приурочені Дню знань. У Польщі ж традиційних українських свят Першого дзвоника і дарувати квіти вчителям не практикують. Натомість в школах організовують збори для батьків і учнів, на яких розповідають про майбутній навчальний рік. А от свято для першокласників проходитиме в жовтні, на якому відбудеться святкова посвята учнів та видача для них учнівських квитків.

[PL] Najważniejsze zmiany w nowym roku akademickim 2022/2023 w Polsce i w Ukrainie

Szkolenie w warunkach wojny w Ukrainie

W Ukrainie w tym roku uczniowie musieli ukończyć rok szkolny w warunkach wojennych. Część ukraińskich dzieci w wieku szkolnym musiała uczyć się zdalnie, druga część kontynuowała studia stacjonarne za granicą, większość z nich musiała zmierzyć się z barierą językową oprócz nowych realiów życia. Dlatego ci studenci, którzy są w Polsce, musieli intensywnie uczyć się języka polskiego podczas wakacji.

W Ukrainie aktywnie odnawiano zniszczone przez wojnę szkoły i przygotowywano schrony na nowy rok akademicki. Rodzice uczniów musieli wybrać formę edukacji dla swoich dzieci: stacjonarna, na odległość, rodzinna lub zagraniczna. Dla szkół, w których odbywać się będzie nauczanie stacjonarne, konieczne było przygotowanie schronienia dla odpowiedniej liczby uczniów, którzy wyrazili chęć studiowania w ramach zajęć stacjonarnych.

1 września 2022 r. proces edukacyjny na Ukrainie rozpoczęło się 12,8 tys. szkół, z czego tylko około 30 % szkół będzie prowadzić proces edukacyjny bezpośrednio w szkole. Do nauki online małych Ukraińców w Ministerstwie Edukacji i nauki opracowano specjalną stronę internetową – Ogólnoukraińską szkołę online, na której uczniowie będą mogli uczyć się samodzielnie, nawet na tymczasowo okupowanych terytoriach.

Zmiany w Polsce

Jeśli chodzi o polskie szkoły, Polacy biorąc pod uwagę wydarzenia na Ukrainie, szybko zareagowali i wprowadzili zmiany w programie nauczania. W szczególności od tego roku szkolnego dzieci będą uczyć się nowego przedmiotu „Podstawy bezpieczeństwa”, gdzie będą uczyć się reagowania na sytuacje kryzysowe w przypadku wybuchu wojny, a nabyte umiejętności można umocnić na lekcjach gry komputerowej”This War of Mine”.

Nowy program szkoleniowy obejmie: szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w zakresie umiejętności strzelania z broni strzeleckiej, broni pneumatycznej, replik broni strzeleckiej, strzelnic wirtualnych lub laserowych oraz prowadzenie akcji ratowniczych w sytuacjach awaryjnych i reagowania w przypadku zagrożenia wojną. Aby zrealizować ten program, instytucje edukacyjne muszą mieć strzelnice wirtualne lub laserowe.

Od nowego roku szkolnego w szkołach ponadpodstawowych będzie nowy przedmiot szkolny – historia i teraźniejszość. Wprowadzony będzie w miejsce przedmiotu wiedza o społeczeństwie, nauczanego w zakresie podstawowym, będzie obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r.

Od teraz egzamin ósmoklasisty odbędzie się w maju – od kwietnia został on na stałe przełożony. Sam egzamin będzie składał się z trzech części: języka polskiego, matematyki i egzaminu z języka obcego. Czwarty egzamin z przedmiotu do wyboru – został porzucony na zawsze.

W nowym roku zmiany dotyczą również egzaminów maturalnych. Wiosną 2023 roku maturę przystąpią absolwenci 4-letnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej.

Zgodnie z nowym programem egzamin ustny z języka polskiego będzie składał się z dwóch zadań, w których student musi wykazać się umiejętnością opracowania określonego tematu na podstawie utworów literackich lub fragmentów. Do tej pory na egzaminie ustnym było tylko jedno zadanie. W związku z tym wydłużony zostanie czas egzaminów pisemnych z niektórych przedmiotów oraz czas egzaminów ustnych.

Od 1 września 2022 r. w polskich szkołach zaczną obowiązywać nowe zasady zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego. Szkoły będą teraz przyjmować zwolnienia tylko od lekarza specjalisty, wcześniej takie zwolnienie można było uzyskać od lekarza medycyny rodzinnej.

W tym roku uczniowie ukraińskich szkół, pomimo stanu wojennego, udali się do szkół na uroczystości związane z początkiem roku szkolnego. W Polsce nie praktykuje się tradycyjnych ukraińskich uroczystości przed szkołą i dawania kwiatów nauczycielom. Natomiast szkoły organizują spotkania dla rodziców i uczniów, na których opowiadają o nadchodzącym roku szkolnym. Ale święto dla pierwszoklasistów odbędzie się w październiku, podczas którego odbędzie się uroczyste poświęcenie uczniów i wydanie dla nich biletów studenckich.

fot. pixabay.com

Дай відповідь | Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *