nmУкраїна | Ukraina

МАГАТЕ вимагає від росії вивести війська із Запорізької АЕС [UA/PL]

0
Поширень | Udostępnień

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, до складу якої входять 35 країн ООН, прийняла резолюцію, що вимагає від росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції в Україні

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

У документі сказано, що росія має «негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об’єкта в Україні, або на них».

У резолюції додається, що окупація ЗАЕС росією значно підвищує ризик ядерної аварії. Український персонал продовжує експлуатувати станцію в умовах, які МАГАТЕ назвало такими, що загрожують безпеці об’єкта.

Документ було внесено на розгляд вищого директивного органу МАГАТЕ з ініціативи Канади та Польщі від імені України, яка не входить до Ради керуючих організацій.

Резолюцію підтримали 26 держав, проти висловилися лише дві – росія та Китай. Сім країн утрималися під час голосування.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, шо росія шляхом захоплення ЗАЕС хоче напередодні зими порушити енергетичний баланс України і перешкодити експорту електроенергії в країни Європейського Союзу задля подальшого підвищення цін на них.

[PL] MAEA domaga się wycofania wojsk Rosji z zaporoskiej elektrowni jądrowej

Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, w skład której wchodzi 35 krajów ONZ, przyjęła rezolucję, która wymaga od Rosji zaprzestania okupacji elektrowni jądrowej w Zaporożu na Ukrainie.

O tym informuje Reuters, przekazuje Ukrinform.

W dokumencie napisano, że Rosja powinna „natychmiast zaprzestać wszelkich działań przeciwko Zaporoskiej elektrowni jądrowej i wszelkim innym obiektom jądrowym na Ukrainie, lub na nich”.

W rezolucji dodano, że okupacja Zaporoskiej elektrowni jądrowej przez Rosję znacznie zwiększa ryzyko wypadku nuklearnego. Ukraiński personel nadal obsługuje stację w warunkach, które MAEA określiła jako zagrażające bezpieczeństwu obiektu.

Dokument został złożony do rozpatrzenia przez najwyższy organ decyzyjny MAEA z inicjatywy Kanady i Polski w imieniu Ukrainy, która nie należy do Rady organizacji zarządzających.

Rezolucję poparło 26 państw, przeciwne były tylko dwa-Rosja i Chiny. Siedem krajów wstrzymało się od głosu podczas głosowania.

Jak poinformował Ukrinform, minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba powiedział, że Rosja poprzez przejęcie Zaporoskiej elektrowni jądrowej chce przed zimą zakłócić bilans energetyczny Ukrainy i uniemożliwić eksport energii elektrycznej do krajów Unii Europejskiej w celu dalej podnosić swoje ceny.

Ukrinform

Дай відповідь | Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *