nmПольща | PolskaРобота | Praca

Легальна робота у Польщі: нові правила. Що змінилося?

0
Поширень | Udostępnień

29 січня 2022 року у Польщі набули чинності зміни до Закону про працевлаштування іноземців. Про те, що змінилося у законі, «Нові мости» розпитали в Івони Стаднік, керівника відділу зайнятості у Тарнові.

Iwona Stadnik

Внесення змін до закону

Зміни стосуються громадян шести країн: України, Білорусі, Росії, Молдови, Вірменії та Грузії. З кінця січня цього року є можливість працевлаштування іноземців у Польщі на 24 місяці. До цього часу іноземці з цих 6 країн (оскільки лише вони підпадають під спрощену процедуру) могли бути працевлаштовані на 6 місяців протягом одного року.

Якою є винагорода за роботу у Польщі для іноземців із-за східного кордону?

Іноземців працевлаштовують на тих же умовах, що й поляків. Роботодавець повинен подати декларацію, в якій вкаже, на яких умовах іноземець буде працювати. Він також має вказати розмір винагороди, який – на що варто наголосити – не може бути нижчим за 3010 злотих брутто.

Саме роботодавець визначає посаду та професію, на яку він хоче працевлаштувати іноземного працівника. Найчастіше у Польщі, це прості роботи, тому шукають в основному складських робітників, працівників фізичної праці в різних галузях: будівництві, обслуговуванні, виробництві та на бійні.

Як найняти працівника за допомогою повітових бюро праці?

Якщо йдеться про вищезазначені шість країн, роботодавець зобов’язаний подати декларацію про доручення роботи іноземцю. Таку декларацію він складає на «конкретного іноземця», вказуючи особу, яку хоче працевлаштувати. У декларації треба вказати посаду та погодинну ставку для визначення заробітної плати.

Повітові служби праці реєструють таку декларацію та повертають роботодавцю. Тоді є дві можливості. Якщо іноземець вже перебуває у Польщі, документ є юридичною підставою для його початку роботи. Другий шлях полягає в тому, що якщо іноземець перебуває, наприклад, в Україні і тільки збирається подавати документи на візу, то таку декларацію потрібно передати іноземцю, для якого цей документ буде підставою для подання заяви на перебування у Польщі.

На роботу чи стажування?

Коли йдеться про стажування іноземців у польських компаніях, то вони можливі. Однак іноземець, направлений на стажування, повинен відповідати умовам, визначеним Законом про сприяння зайнятості, щоб мати можливість зареєструватися в повітових службах праці як безробітний. Стажування призначене лише для зареєстрованих у Польщі безробітних.

Пам’ятаймо, що не кожен іноземець відповідає умовам для реєстрації як безробітного у Польщі.

Легальна робота тільки з легальним перебуванням в Польщі.

Нагадуємо, що іноземці, які перебувають у Польщі нелегально, не можуть виконувати роботу відповідно до принципів, викладених у цьому законі.

Сезонні роботи – для кого?

У випадку сезонної роботи в садівництві, туризмі або сільському господарстві – якщо роботодавець має один із кодів, що стосуються вищезгаданих галузей, внесених до PKD (Польська класифікація видів діяльності) – необхідний дозвіл для іноземця. Тоді діють інші правила, ніж у випадку постійної роботи.

По-перше, іноземець може працювати лише 9 місяців у році. У повітових бюро праці є багато сезонних пропозицій, пов’язаних зі збором овочів, фруктів чи розсади. Роботодавець, який хоче прийняти на роботу іноземця, подає не особисту декларацію, а заяву про можливість працевлаштування працівників на сезонну роботу.

Порядок працевлаштування іноземців. Скільки часу це займає?

Для того, щоб легально працевлаштувати іноземця в Польщі, якщо мова йде про шість країн, про які ми згадували раніше, роботодавець подає декларацію до компетентного бюро зайнятості. Компетентним є бюро, яке знаходиться там де є дана фірма або актульна прописка, якщо мова йде про фізичну особу, яка веде бізнес.

Окрім декларації, необхідно подати додаткову інформацію, яка стосується несудимості в питанні працевлаштування іноземців у Польщі та окремих положень Трудового кодексу. Крім того, необхідно мати при собі посвідчення особи та сплатити збір у розмірі 30 злотих.

Вирішення такої справи тепер займає до 7 днів, якщо чиновники не виявлять жодних порушень. Якщо до декларації необхідно внести зміни, служба зайнятості має 30 днів на розгляд заяви.

Підготувала: Наталія Триба, на основі інформації Івони Стаднік, керівника Агенції зайнятості ПУП у Тарнові

Коротко про внесені зміни:

• термін роботи збільшується з 6 до 24 місяців на підставі декларації про доручення роботи іноземцю; це означає, що на підставі однієї декларації іноземцю можна довірити роботу на 2 роки

• скасовано 12-місячний розрахунковий термін, що дасть можливість без перерви довірити роботу іноземцю на підставі наступних декларацій

• внесення наступної декларації в облік буде залежати від надання роботодавцем винагороди, у порівнянні з попереднім записом

• термін повідомлення повітової служби праці про те, що іноземець влаштувався на роботу на підставі декларації, буде подовжено до 7 днів.

Тільки у нас! Незабаром на порталі nowemosty.com «онлайн» консультації з нашим спеціалістом щодо внесення змін до закону про працевлаштування іноземців.

PL

Legalna praca w Polsce – mamy nowe przepisy. Co się zmieniło?

29 stycznia 2022 r. w Polsce weszła w życie zmiana ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. O tym, co się w przepisach zmieniło „Nowe Mosty” rozmawiały z Iwoną Stadnik, naczelnikiem Wydziału Pośrednictwa Pracy PUP w Tarnowie.

Zmiany w ustawie

Zmiany dotyczą obywateli sześciu państw: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Armenii i Gruzji. Od końca stycznia br. istnieje możliwości zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski na 24 miesiące. Dotychczas cudzoziemców z tych 6 państw (bo tylko ich dotyczy uproszczona procedura) można było zatrudnić na 6 miesięcy w okresie jednego roku.

Jakie wynagrodzenie obowiązuje obecnie dla cudzoziemców zza wschodniej granicy za pracę w Polsce?

Cudzoziemcy są zatrudniani na takich samych warunkach jak Polacy. Pracodawca musi złożyć oświadczenie, w którym określi dokładne warunki na jakich będzie pracował cudzoziemiec. Powinien także podać stawkę wynagrodzenia, które – co warto podkreślić – nie może być niższe niż 3010 złotych brutto.

To pracodawca określa na jakie stanowisko i w jakim zawodzie chce przyjąć pracownika zza granicy. Już od dłuższego czasu najczęściej w Polsce są to prace proste, a więc poszukiwani są głównie magazynierzy, pracownicy fizyczni w różnych branżach: budowlanej, usługowej, wytwórczej oraz pracownicy ubojni.

Jak zatrudnić pracownika z pomocą powiatowych urzędów pracy?

Jeśli mowa o wspomnianych powyżej sześciu państwach, to pracodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Takie oświadczenie składa na „konkretnego cudzoziemca” z imienia i nazwiska wymieniając osobę, którą chce zatrudnić. W oświadczeniu należy określić stanowisko i stawkę godzinową, by ustalić wynagrodzenie.

Powiatowe urzędy pracy rejestrują takie oświadczenie i oddają pracodawcy. Są wówczas dwie możliwości. Jeśli cudzoziemiec przebywa już na terenie Polski, to dokument stanowi dla niego podstawę prawną, by rozpocząć pracę. Druga ścieżka jest taka, że jeśli cudzoziemiec przebywa np. na terenie Ukrainy i dopiero będzie się ubiegał o wydanie wizy, to wówczas takie oświadczenie zostaje przekazane do cudzoziemca, dla którego dokument będzie podstawą do starania się o pobyt w Polsce.

Do pracy czy na staż?

Jeśli chodzi o staże dla obcokrajowców w polskich firmach, to są one jak najbardziej możliwe. Cudzoziemiec skierowany na staż musi jednak spełniać warunki zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia, aby móc zarejestrować się w powiatowych urzędach pracy jako osoba bezrobotna. Staże przeznaczone są tylko dla zarejestrowanych w Polsce osób bezrobotnych.

Pamiętajmy, że nie każdy cudzoziemiec spełnia warunki, by zarejestrować się jako osoba bezrobotna w Polsce.

Legalna praca tylko przy legalnym pobycie w Polsce

Przypomnijmy, że pracy na zasadach wymienionych w tym artykule nie mogą podjąć cudzoziemcy, którzy w Polsce przebywają nielegalnie.

Pace sezonowe – dla kogo?

W przypadku prac sezonowych w ogrodnictwie, turystyce czy rolnictwie – jeżeli pracodawca ma w PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) wpisany któryś z kodów dotyczących wymienionych branż – wymagane jest pozwolenie dla cudzoziemca. Obowiązuje wtedy inne zasady niż przy pracy stałej.

Przede wszystkim cudzoziemiec może pracować tylko przez 9 miesięcy w roku. W powiatowych urzędach pracy jest sporo ofert sezonowych związanych ze zbiorem warzyw, owoców, czy też sadzonek. Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca, nie składa imiennego oświadczenia, tylko wniosek o możliwość zatrudnienia pracowników do prac sezonowych.

Procedury przy zatrudnianiu cudzoziemców. Ile to trwa?

Aby zatrudnić legalnie cudzoziemca na terenie Polski, jeśli mówimy o sześciu państwach, które wspomnieliśmy wcześniej, to pracodawca składa oświadczenie do właściwego urzędu pracy. Właściwy urząd to taki, który jest zgodny z siedzibą firmy lub miejscem zameldowania, jeżeli mówimy o osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Oprócz oświadczenia należy złożyć informacje dodatkowe, w których jest mowa o niekaralności pod względem zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski i niektórych przepisów Kodeksu Pracy. Oprócz tego należy przynieść dowód osobisty i uiścić opłatę, która wynosi 30 złotych.

„Załatwienie” takiej sprawy trwa obecnie do 7 dni, jeśli urzędnicy nie wykażą nieprawidłowości. Gdyby należało wnieść poprawki w oświadczeniu, wówczas urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

Opracowanie: Natalia Tryba, na podstawie informacji uzyskanych od Iwony Stadnik, naczelnika Wydziału Pośrednictwa Pracy PUP w Tarnowie. Fot. Artur Gawle


Wprowadzone zmiany w pigułce:

  • z 6 do 24 miesięcy wydłuża się okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; oznacza to, że na podstawie jednego oświadczenia cudzoziemcowi można powierzyć pracę na okres 2 lat
  • zlikwidowano 12-miesięczny okres rozliczeniowy, co umożliwi powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń
  • wpis kolejnego oświadczenia do ewidencji zależny będzie od zapewnienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia z poprzednim wpisem
  • do 7 dni zostanie wydłużony czas na poinformowanie powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia.

Дай відповідь | Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *