nmПольща | Polska

Дуда підписав зміни до спецзакону щодо допомоги біженцям з України [UA/PL]

0
Поширень | Udostępnień

Президент Польщі Анджей Дуда підписав спецзакон про допомогу біженцям з України.

Зміни до закону наберуть чинності наступного дня після його оприлюднення у Віснику законів, передає кореспондент Укрінформу.

Законом передбачається, що українці зможуть безкоштовно проживати у місцях тимчасового розміщення лише упродовж перших 120 днів від моменту першого приїзду до Польщі, після чого вони платитимуть за проживання у таких місцях.Змінами також передбачається, що громадяни України, які проживають у таких місцях в Польщі понад 120 днів, з березня змушені будуть платити 50% коштів власного утримання, але не більш як 40 злотих на добу (понад 300 грн). Натомість із травня їм треба буде покривати 75% коштів проживання, але не більш як 60 злотих на добу (500 грн).

Водночас це не стосуватиметься вразливих категорій: інвалідів, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок із дітьми до року, жінок із трьома дітьми та більше, осіб у складній ситуації. Вони й надалі проживатимуть у таких місцях безкоштовно.

Станом на сьогодні у групових місцях тимчасового розміщення в Польщі проживають близько 80 тисяч громадян України. Інші зміни передбачають “замороження” виплат соціальної допомоги громадянам України у момент виїзду з Польщі. Це положення передбачатиме, що якщо хтось щоразу виїжджатиме з Польщі, то соціальна допомога, яку виплачують гміни (адміністративна одиниця Польщі) чи ZUS, заморожуватиметься. Якщо перебування поза межами Польщі становитиме понад 30 днів, то громадянин України втратить наданий статус, відтак втратить право на соціальну допомогу. Соціальний статус може бути поновлено у випадку, якщо українець знову утікатиме від війни в Україні у результаті воєнних дій на території країни.

Зміни до закону передбачають визнання в Польщі електронного документа, доступного у додатку Diia.pl (еквівалент польського документа mObywatel), як документа на легальне перебування у РП для утікачів від війни в Україні. Цей документ разом із проїзним документом дасть право громадянину України багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи.

Зі спецзакону видалено положення про спрощений порядок отримання посвідки на тимчасове проживання у Польщі (до трьох років). Однак спецзакон гарантує легальне перебування у Польщі утікачам від війни в Україні упродовж 1,5 року, починаючи з 24 лютого 2022 року – до 24 серпня 2023 року.

Натомість із 1 квітня українці усе ж зможуть звертатися по посвідку на тимчасове проживання у Польщі, якщо вони тут працевлаштувалися або відкрили власний бізнес.

Українці, які рятуються від війни в Україні, відтепер матимуть лише 30 днів, а не 90 як раніше, на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL).Прийнятий документ також передбачає виділення у 2023 році з Фонду допомоги 2 млрд злотих (17 млрд грн) на освіту для українців у Польщі. Крім того, кошти з цього фонду можна буде виділити також на оцифрування об’єктів матеріальної й нематеріальної спадщини України та потреби польського Червоного Хреста.

У Польщі зараз може перебувати до 2,5 млн українців, з яких до близько мільйона прибули до країни після 24 лютого.

[PL] Duda podpisał nowelizację specustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał specjalną ustawę o pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zmiany w ustawie wejdą w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, informuje korespondent Ukrinform.

Ustawa przewiduje, że Ukraińcy będą mogli bezpłatnie przebywać w miejscach tymczasowego zakwaterowania tylko przez pierwsze 120 dni od pierwszego przyjazdu do Polski, po czym zapłacą za pobyt w takich miejscach.

Zmiany przewidują również, że obywatele Ukrainy, którzy mieszkają w takich miejscach w Polsce dłużej niż 120 dni, od marca będą musieli płacić 50% środków własnego utrzymania, ale nie więcej niż 40 złotych dziennie (ponad 300 UAH). Natomiast od maja będą musieli pokryć 75% środków noclegowych, ale nie więcej niż 60 zł za dobę(500 zł).

Jednocześnie nie będzie to dotyczyło kategorii wrażliwych: osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, kobiet w ciąży, kobiet z dziećmi poniżej jednego roku, kobiet z trojgiem dzieci lub więcej, osób w trudnej sytuacji. W przyszłości będą mieszkać w takich miejscach za darmo.

Obecnie w grupowych miejscach tymczasowego zakwaterowania w Polsce mieszka około 80 tysięcy obywateli Ukrainy.

Inne zmiany przewidują „zamrożenie” wypłat pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy w momencie wyjazdu z Polski. Przepis ten będzie przewidywał, że jeżeli ktoś za każdym razem wyjeżdża z Polski, to pomoc socjalna wypłacana przez gminy (jednostka administracyjna Polski) lub ZUS zostanie zamrożona. Jeśli pobyt poza granicami Polski będzie dłuższy niż 30 dni, obywatel Ukrainy straci przyznany status, a tym samym utraci prawo do pomocy społecznej. Status wynikający z ustawy może zostać przywrócony w przypadku, gdy Ukrainiec ponownie ucieknie przed wojną na Ukrainie w wyniku działań wojennych na terytorium kraju.

Zmiany w ustawie przewidują uznanie w Polsce dokumentu elektronicznego dostępnego w aplikacji Diia.pl (odpowiednik polskiego dokumentu mObywatel) za dokument legalnego pobytu w RP dla uchodźców z wojny na Ukrainie. Dokument ten, wraz z dokumentem podróży, będzie uprawniał obywatela Ukrainy do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Ze specustawy usunięto przepis o uproszczonej procedurze uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce (do trzech lat). Jednak specjalna ustawa gwarantuje legalny pobyt w Polsce uchodźcom z wojny na Ukrainie przez 1,5 roku, począwszy od 24 lutego 2022 r. do 24 sierpnia 2023 r.

Z kolei od 1 kwietnia Ukraińcy nadal będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, jeśli są tu zatrudnieni lub otworzyli własną działalność gospodarczą.

Ukraińcy uchodźcy przed wojną na Ukrainie będą mieli teraz tylko 30 dni, zamiast 90 jak dotychczas, na uzyskanie polskiego numeru identyfikacyjnego (PESEL).

Przyjęty dokument przewiduje również przeznaczenie w 2023 roku z Funduszu Pomocy 2 mld zł (17 mld zł) na edukację dla Ukraińców w Polsce. Ponadto środki z tego funduszu mogą być przeznaczone również na digitalizację obiektów dziedzictwa materialnego i niematerialnego Ukrainy oraz na potrzeby Polskiego Czerwonego Krzyża.

W Polsce może przebywać do 2,5 mln Ukraińców, z czego do około miliona przybyło do kraju po 24 lutego.

Ukrinform, PAP

Дай відповідь | Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *