nmПольща | Polska

 Громадяни України, які отримували державну соціальну допомогу, повинні повідомити ZUS про свій від’їзд з Польщі  [UA/PL]

0
Поширень | Udostępnień

Громадяни України, які скористалися послугами від Управління соціального захисту, та подали заяви про надання допомоги на дитину 500+ і/або на допомогу сімейного опікунського капіталу та планують виїхати з Польщі, повинні повідомити про це ZUS.

У разі виїзду з Польщі більше ніж на місяць, біженці втрачають право на легальне перебування в Польщі, а отже і право на пільги. Тому починаючи з наступного місяця, після якого Ви виїхали з Польщі, Ви втрачаєте право на допомогу на дитину 500+ або сімейний опікунський капітал, так як сімейні виплати від ZUS доступні біженцям з України лише під час перебування з дітьми в Польщі.

Управління соціального захисту має всі необхідні інструменти для того, щоб перевірити коли особа перетнула кордон. Так біженці, які отримувати соціальну допомогу і покинули територію Польщі, не повідомивши про це ZUS, будуть змушені повернути неправомірно використанні кошти з відсотками. Тому щоб не мати проблем в майбутньому біженцям радять повідомити ZUS про повернення до України й відмову від допомоги. Для цього потрібно надіслати листа на бланку POG на платформі електронних послуг (PUE) ZUS.

Нагадаємо, громадяни України, які прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з нападом Росії на територію України, мають змогу подати заявку в ZUS на отримання щомісячної соціальної допомоги на дітей.

Громадяни України, які проживали і працювали в Польщі до 23 лютого, також можуть подати заяву на отримання соціальної, однак діти, на яких вони хочуть отримати допомогу, повинні приїхати до Польщі з України після 23 лютого 2022 року.

Зазначимо, за останніми даними Прикордонної служби, з початку війни в Україні до Польщі прибуло понад 3,338 мільйони біженців. Більшість із них – жінки з дітьми.

[PL] Obywatele Ukrainy, którzy otrzymali państwową pomoc społeczną, muszą poinformować ZUS o wyjeździe z Polski

Obywatele Ukrainy, którzy skorzystali z usług ZUS-ie oraz złożyli wniosek o zasiłek na dzieci 500+ i/lub rodzinny kapitał opiekі i planują wyjazd z Polski, muszą powiadomić o tym ZUS.

W przypadku wyjazdu z Polski na dłużej niż miesiąc uchodźcy tracą prawo do legalnego pobytu w Polsce, a więc prawo do wypłaty. Dlatego od następnego miesiąca, po którym wyjechaliście z Polski, tracicie prawo do zasiłku na dziecko 500+ lub rodzinnego kapitału opiekuńczego, ponieważ świadczenia rodzinne są dostępne dla uchodźców z Ukrainy tylko podczas pobytu z dziećmi w Polsce.

ZUS posiada wszystkie niezbędne narzędzia, aby sprawdzić, kiedy osoba przekroczyła granicę. Uchodźcy, którzy otrzymali pomoc społeczną i opuścili terytorium Polski, nie zgłaszając tego ZUS-owi, byliby zmuszeni zwrócić bezprawnie środki z odsetkami. Dlatego, aby nie mieć problemów w przyszłości, uchodźcom zaleca się poinformowanie ZUS o powrocie na Ukrainę. W tym celu należy wysłać pismo na formularzu POG na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Przypomnijmy, że obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z rosyjskim atakiem na terytorium Ukrainy, mają możliwość wystąpienia do ZUS o miesięczną pomoc socjalną dla dzieci.

Obywatele Ukrainy, którzy mieszkali i pracowali w Polsce przed 23 lutego również mogą ubiegać się o świadczenia socjalne, ale dzieci, na które chcą otrzymać pomoc, musiały przyjechać do Polski z Ukrainy po 23 lutego 2022 roku.

Według najnowszych danych Straży Granicznej od początku wojny na Ukrainie do Polski przybyło ponad 3,338 mln uchodźców. Większość z nich to kobiety z dziećmi.

Дай відповідь | Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *