nmПольща | Polska

В Перемишлі відбулася міжнародна конференція «Жінки Карпат Україні» [UA/PL]

0
Поширень | Udostępnień

23 квітня в місті Перемишль відбулася конференція, яку організували Товариство «Жінки Карпат». Під час конференції обговорювали підтримку України Урядом Республіки Польща, підтримку учнів та молоді з України в польській системі освіти та питання щодо гуманітарної допомоги.

«У сусідній країні, за нашим східним кордоном, люди переживають страшну трагедію. Ми, Товариство Жінок Карпат, не можемо спокійно споглядати на утиски, страждання та смерть невинних людей. Тому ми виступили ініціатором даного заходу і  хочемо закликати інших підтримувати українських жінок у широкому розумінні, тобто в економічному, соціальному, культурному та політичному житті», – говорить Кристина Врублевська, голова Товариства «Жінки Карпат».

Депутат Сейму РП – Тереза ​​Памула закликала до рішучих дій проти війни в Україні та зворушливо звернулася до російських жінок, щоб вони не пускали дітей воювати і подумали про інших.

„Сьогодні ми говорили про те, як допомагали біженцям з України в перші тижні цієї війни, а також будемо говорити і про перспективи, адже людям потрібно продовжувати допомагати. Вони повинні інтегруватися  в нових умовах, а ті, хто вирішить повернутися в Україну, коли закінчиться війна, також повинні мати змогу і ресурси для відбудови своєї країни, і про це потрібно говорити вже сьогодні», – говорить Ева Ленярт, воєвода Підкарпатського воєводства РП.

«Ми дуже вдячні польській стороні, ми говоримо тепер братній нашій державі, сусідній країні, за те що вони роблять такі заходи, тому що це показує те, на скільми ми зараз єдині в досягненні нашої єдиної мети – Перемоги», – наголосила Тетяна Медвідь, начальник управління соціального захисту Львівської обласної військової адміністрації.

Народний депутат України, пані Олена Шуляк наголосила на тому, що Україна зараз бореться на трьох основних фронтах – це військовий, дипломатичний і економічний. І на кожному з фронтів Україні надзвичайно важлива допомога і підтримка Польщі.  «Ми вдячні Польщі за всі ті речі, які допомагають Україні отримувати зброю. На сьогодні для України це завдання номер 1. Зараз Україна і Польща працюють, як єдина велика команда, і я впевнена, що перемога наша, яка буде скоро, вона буде частиною перемоги всієї Польщі також», – сказала Олена Шуляк.

Під час конференції проходив благодійний аукціон картин “Україна моїми очима», які намалювали діти з Тернопільської області. Всі виручені кошти з аукціону були передані в дитячі будинки на підтримку сиріт з України.

На заході були присутні: міністр сім’ї та соціальної політики Марлена Малонг, заступник міністра фінансів та регіональної політики РП Малгожата Яросінська-Єдинак, депутати Сейму Республіки Польща, депутати Верховної Ради України Олена Шуляк та Олена Копанчук, депутат Європейського парламенту Богдан Жонца, воєвода Підкарпатського воєводства РП Ева Ленярт та інші почесні гості.

[PL] W Przemyślu odbyła się międzynarodowa konferencja „Kobiety z Karpat Ukrainie”

 23 kwietnia w Przemyślu odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Kobiet Karpackich. Podczas konferencji omówiono wsparcie Ukrainy przez Rząd RP, wsparcie uczniów i młodzieży z Ukrainy w polskim systemie oświaty oraz kwestie pomocy humanitarnej.

„W sąsiednim kraju, na naszej wschodniej granicy, ludzie przeżywają straszną tragedię. My, Towarzystwo Kobiet Karpat, nie możemy spokojnie patrzeć na ucisk, cierpienie i śmierć niewinnych ludzi. Dlatego zainicjowaliśmy to wydarzenie i chcemy zachęcić innych do wspierania ukraińskich kobiet w szerokim znaczeniu, tj. w życiu gospodarczym, społecznym, kulturalnym i politycznym” – powiedziała Krystyna Wróblewska, Prezes Stowarzyszenia  Kobiety Karpat.

Teresa Pamuła, Poseł na Sejm RP wezwała do zdecydowanych działań przeciwko wojnie na Ukrainie i wezwała Rosjanki, aby nie pozwalały dzieciom walczyć i myślały o innych.

„Dziś rozmawialiśmy o tym, jak pomogliśmy uchodźcom z Ukrainy w pierwszych tygodniach tej wojny, a także będziemy rozmawiać o perspektywach, bo ludzie muszą nadal pomagać. Uchodcy muszą integrować się w nowym środowisku, a ci, którzy zdecydują się na powrót Ukrainie, gdy skończy się wojna, również muszą mieć możliwość i środki na odbudowę swojego kraju, a o tym trzeba mówić już dziś” – mówi Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki RP.

„Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie polskiej, mówimy teraz braterski dla naszego kraju, sąsiedniego kraju, za to, że robią takie działania, ponieważ pokazuje to, że jesteśmy teraz zjednoczeni w osiągnięciu jednego celu -zwycięstwa” – podkreśliła Tatiana Niedźwiedź, szef Biura Ochrony Socjalnej Lwowskiej Obwodowej Administracji wojskowej.

Ludowa deputowana Ukrainy Olena Szuliak zauważyła, że Ukraina walczy teraz na trzech głównych frontach – jest to wojskowy, dyplomatyczny i gospodarczy. I na każdym z frontów dla Ukrainy niezwykle ważna jest pomoc i wsparcie Polski. „Jesteśmy wdzięczni Polsce za wszystkie te rzeczy, które pomagają Ukrainie zdobyć broń. Dziś dla Ukrainy jest to zadanie numer 1. Teraz Ukraina i Polska pracują jako jeden duży zespół i jestem pewna, że zwycięstwo Nasze, które będzie wkrótce, będzie częścią zwycięstwa całej Polski” – powiedziała Olena Szuliak.

Podczas konferencji odbyła się aukcja charytatywna obrazów „Ukraina moimi oczami”, które namalowały dzieci z obwodu Tarnopolskiego. Wszystkie wpływy z aukcji zostały przekazane do sierocińców w celu wsparcia sierot z Ukrainy.

W wydarzeniu uczestniczyli: minister rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, wiceminister finansów i polityki regionalnej RP Małgorzata Jarosińska-Jedynak, posłowie na Sejm RP, deputowani Rady Najwyższej Ukrainy Olena Szulak i Olena Kopańczuk, Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i inni honorowi goście.

Helena Katana / fot. Piotr Rogoz, Natalia Tryba

Дай відповідь | Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *