nmПольща | Polska

Від сьогодні українці можуть отримати PESEL, а поляки – гроші

0
Поширень | Udostępnień

Надання біженцю реєстраційного номера дозволить йому скористатися всіма можливостями, які пропонує Польща. PESEL буде надаватись від середи, 16 березня. Уряд закликає українців масово не приходити в офіси муніципальних управлінь.

Це питання регулює закон, який набув чинності в суботу ввечері. Його положення гарантують допомогу тим, хто тікає від війни. Однак слід пам’ятати, що цей закон поширюється лише на тих, хто прибув до Польщі безпосередньо з території України. Під дію закону не підпадають біженці, які потрапили до Польщі, наприклад, через Молдову, Румунію, Угорщину чи Словаччину.

PESEL

З середи біженцям нададуть номер PESEL. У муніципальні управління та приймальні пункти вже направлено 750 тисяч людей та листівки українською мовою, що пояснюють процес реєстрації. Подана заявка на надання номеру PESEL не блокує можливість виїзду на Захід, а також не блокує можливості повернення в Україну, – пояснив у понеділок, 14 березня, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Павло Шефернакер.

Номер необхідний для надання біженцям різних видів пільг. Йдеться про охорону здоров’я, освіту та соціальну допомогу. Завдяки PESEL українці отримають у цих питаннях ті самі права, що й поляки. Це означає, що вони зможуть отримати допомогу на дітей 500+ чи «Добрий старт». Вони отримають доступ до фонду сімейної опіки або субсидії для зменшення плати за перебування дитини в яслах.

– Ми закликаємо всіх не ходити в офіси муніципальних управлінь в перший день для реєстрації, тому що там виникне логістична проблема, щоб впоратися з усіма, – додав Павло Шефернакер.

Документами, які стануть підставою для надання громадянам України номера PESEL, є:

• паперову заяву, подану особисто, з розбірливим власноручним підписом, заповнену заявником або працівником органу на підставі даних, наданих заявником,

• документ, що підтверджує особу або декларацію під страхом кримінальної відповідальності щодо персональних даних особи та перетину українсько-польського кордону,

• фотографію, яка відповідає параметрам фотографії для отримання посвідчення особи громадянина нашої країни, її можна буде зробити на місці,

• адреса електронної пошти та номер мобільного телефону – для надання довіреного профілю та електронної ідентифікації.

40 злотих на день

Також із середи, 16 березня, поляки, які прийняли біженців, можуть подавати заявки на отримання грошей. Відповідно до нормативно-правового акту встановлено розмір 40 злотих на день за кожну особу, яку ви прийняли до себе.

– Все це для компенсації витрат на допомогу, – пояснив Мацей Вонсік, заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. І додав: – Допомога для польських сімей, які прийняли громадян України, діятиме 60 днів, у виняткових випадках, які розглядаються індивідуально, цей термін може бути продовжений.

News4Media / фото. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації

[PL] Od dziś Ukraińcy mogą starać się PESEL, a Polacy o pieniądze

Nadanie uchodźcy numeru ewidencyjnego pozwoli mu korzystać ze wszystkich możliwości, jakie oferuje Polska. PESEL będzie przyznawany od środy 16 marca. Rząd apeluje, żeby Ukraińcy nie ruszali masowo do urzędów.

Tę sprawę reguluje ustawa, która weszła w życie w sobotę wieczorem. Jej zapisy gwarantują pomoc uciekającym przed wojną. Trzeba jednak pamiętać, że to prawo dotyczy jedynie tych, którzy do Polski dotarli bezpośrednio z terytorium Ukrainy. Nie obejmuje ono zatem uciekinierów, którzy do Polski dostali się np. przez Mołdawię, Rumunię, Węgry i Słowację.

PESEL

Od środy uchodźcom będzie nadawany numer PESEL. Do urzędów gmin i punktów recepcyjnych zostało już wysłanych 750 tys. ulotek po ukraińsku, które wyjaśniają, na czym polega proces rejestracji. – Złożony wniosek o nadanie PESEL nie blokuje możliwości wyjazdu na Zachód, nie blokuje też kwestii związanych z powrotem do Ukrainy – tłumaczył w poniedziałek 14 marca Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Numer jest niezbędny, aby objąć uchodźców różnego rodzajami świadczeń. Chodzi o ochronę zdrowia, edukację, pomoc społeczną. Dzięki PESEL-owi Ukraińcy zyskają takie same prawa, jakie w tych kwestiach mają Polacy. Oznacza to, że będą mogli otrzymać świadczenie Rodzina 500 plus czy Dobry Start. Zyskają dostęp do rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

– Apelujemy, żeby nie wszyscy pierwszego dnia udawali się do urzędów w celu rejestracji, ponieważ będzie tam problem logistyczny, aby wszystkich obsłużyć – dodał Paweł Szefernaker.

Dokumenty, które będą podstawą do nadania obywatelom z Ukrainy numeru PESEL, to m.in.

  • wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę albo przez pracownika  organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę,
  • dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy Ukraina-Polska,
  • fotografia spełniająca parametry fotografii jak do uzyskania dowodów osobistych dla obywatela naszego kraju, będzie możliwość wykonania jej na miejscu,
  • adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego – do nadania profilu zaufanego i e-tożsamości.

40 złotych dziennie

Także od środy 16 marca Polacy, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców, mogą starać się o pieniądze. To zapisane w ustawie 40 zł dziennie za każdą osobę, którą się gości. 

– Żeby zrekompensować koszty pomocy – wyjaśnił Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA. I dodał: – Świadczenie dla polskich rodzin, które przyjęły do siebie obywateli Ukrainy, będzie obowiązywało 60 dni, w wyjątkowych sytuacjach, indywidualnie rozpatrywanych, ten okres może zostać przedłużony.

News4Media/fot. MSWiA

Дай відповідь | Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *