nmУкраїна | Ukraina

Бути вірним Богові та Україні [UA/PL] 

0
Поширень | Udostępnień

Пласт – Українська Скаутська Організація в Польщі, організація з кількадесятилітньою історією активної діяльності в Польщі. Особливо в цей важкий час, в час війни Росіїї з Україною, пластуни також не можуть стояти осторонь.

Пам’ятаючи слова пластової присяги: «Бути вірним Богові та Україні», від перших днів війни всі пластуни включились в активну фазу допомоги фронту. За ці дні війни було зібрано надзвичайну велику кількість різноманітної гуманітарної допомоги, медикаментів та тактичного спорядження.

Пластуни з цілої Польщі є волонтерами на сотнях збірок для фронту, організовані різними установами чи організаціями. Але в кількох містах Польщі, а саме в: Варшаві, Лодзі, Кракові, Жешові, Ольштині, Білостоку, Ґданську, Бартошицях та Гожові Великопольському вдалось організувати безпосередньо пластові збірки медикаментів та тактичного спорядження для військ територіальної оборони.

Пласт в Польщі запрошує долучатись до збірок для фронту, а також шукає волонтерів, котрі можуть поповнити лави організації.

PL

Być wiernym Bogu i Ukrainie

Plast to Ukraińska Organizacja Skautowa w Polsce z kilkudziesięcioletnią historią aktywnej pracy w Polsce. Zwłaszcza w tym trudnym czasie, w czasie wojny między Rosją a Ukrainą, Plastunowie również nie mogą stać z boku.

Wspominając słowa przysięgi Płastu: „Być wiernymi Bogu i Ukrainie”, od pierwszych dni wojny wszyscy członkowie Płastu włączyli się w aktywną fazę pomocy frontowi. W tych dniach wojny zebrano nadzwyczajną ilość różnorodnej pomocy humanitarnej, lekarstw i sprzętu taktycznego.

Członkowie Plastu z całej Polski są wolontariuszami na setkach zbiórek na rzecz frontu, organizowanych przez różne instytucje czy organizacje. Jednak w kilku polskich miastach, a mianowicie w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie, Olsztynie, Białymstoku, Gdańsku, Bartoszycach i Gorzowie Wielkopolskim, udało się organizować bezpośrednie Płastowe zbiórki leków i sprzętu taktycznego dla Wojsk Obrony Terytorialnej.

Plast w Polsce zaprasza dołączyć się do zbiórki na front, a także poszukuje wolontariuszy, którzy mogą dołączyć do organizacji.

Дай відповідь | Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *