nm

Анджей Дуда підписав зміни до Закону про допомогу громадянам України [UA/PL]

0
Поширень | Udostępnień

30 червня Президент Республіки Польща Анджей Дуда підписав Закон від 8 червня 2022 року про внесення змін до Закону „Про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території України” та деяких інших законів.

Завдяки внесеним поправкам польський ринок праці стане для українців більш гнучким, буде більше можливостей для вивчення польської мови.   Згідно поправок також передбачено створення нових дитячих центрів для дітей з України та додаткових місць в дитячих садках. Зміни торкнуться також виплат допомоги на проживання і харчування, та можливостей відновлення номера PESEL.

 В Посольстві України в Польщі надали роз’яснення щодо основних пунктів Закону.

Зміни передбачають:

  1. Щодо відновлення номеру PESEL зі статусом UKR
  2. Якщо цей статус автоматично буде втрачено після виїзду тимчасово переміщеної особи з території Республіки Польща довше, ніж на 30 днів, але в межах Шенгенської зони, його можна буде відновити.
  3. Статус UKR також може бути відновлений якщо людина повернеться до Польщі після виїзду в Україну довше, ніж на 30 днів. Причина повернення має бути обґрунтована – це активні бойові дії за місцем проживання особи.
  4. Для того, щоб на особу поширювалися положення Закону,  не обов’язково в’їжджати на територію Польщі безпосередньо з території України.

З 1 липня 2022 р. в’їзд до Польщі може відбуватись і через внутрішні кордони ЄС.

  • Польські прикордонники контролюватимуть каталог суб’єктів, які мають доступ до реєстру громадян України, яким надано номер PESEL.

Керівник прикордонної служби Польщі визначається як головна особа, а прикордонна служба як головний компетентний орган, що має виконувати функцію контактного центру з метою обміну інформацією про осіб, які користуються тимчасовим захистом, з відповідними органами інших держав, членів ЄС.

  • Розширено повноваження Урядового агентства стратегічних резервів щодо дарування, зберігання, доставки та вивезення на територію України виробів медичного призначення.
  • Заяву щодо отримання грошової допомоги на забезпечення проживанням та харчуванням громадян України потрібно подавати щомісяця.

Введено правило, відповідно до якого заява на отримання грошової допомоги подається лише на один місяць і має бути подана на наступний день після того, як закінчився термін, на який поширювалася попередня заява. Невчасно подані заяви братися до розгляду не будуть.

  • Зміни щодо технічних і будівельних умов будинків, які використовуються для колективного проживання громадян України.

 Внесені зміни спрощують процедури, пов’язані з реконструкцією та зміною цільового призначення будівель або їх частин, що перебувають у комунальній власності.

Закон набуває чинності наступного дня після дати оприлюднення за рядом винятків. Детальніше із Законом можна ознайомитися за посиланням https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000138301.pdf

[PL] Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

30 czerwca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” oraz niektórych innych ustaw.

Dzięki zmianom polski rynek pracy stanie się bardziej elastyczny dla Ukraińców, a także pojawi się więcej możliwości nauki języka polskiego. Zgodnie z poprawkami przewidziano również utworzenie nowych ośrodków dziecięcych dla dzieci z Ukrainy oraz dodatkowych miejsc w przedszkolach. Zmiany wpłyną również na wypłatę dodatków za zakwaterowanie i wyżywienie oraz możliwość przywrócenia numeru PESEL.

  Ambasada Ukrainy w Polsce udzieliła wyjaśnień dotyczących głównych punktów ustawy.

Zmiany obejmują:

1. W sprawie przywrócenia numeru PESEL ze statusem UKR

Jeżeli status ten zostanie automatycznie utracony po opuszczeniu przez czasowo wysiedlonego terytorium RP na okres dłuższy niż 30 dni, ale w strefie Schengen, można go przywrócić.

 Status UKR można również przywrócić, jeśli osoba wróci do Polski po opuszczeniu Ukrainy na dłużej niż 30 dni. Przyczyna powrotu musi być uzasadniona – to aktywne działania wojenne w miejscu zamieszkania osoby.

2. Do objęcia osoby przepisami Ustawy nie jest konieczny wjazd na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy.

Od 1 lipca 2022 r. wjazd do Polski może odbywać się również przez wewnętrzne granice UE.

3. Straż Graniczna będą kontrolować katalog podmiotów, które mają dostęp do rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL.

 Komendant Główny Straży Granicznej określa się jako osobę główną, a Straż  Graniczna jako główny właściwy organ, który powinien pełnić funkcję centrum kontaktowego w celu wymiany informacji o osobach korzystających z ochrony czasowej z odpowiednimi organami innych państw członkowskich UE.

4. Rozszerzono uprawnienia Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w zakresie darowizny, przechowywania, dostarczania i eksportu wyrobów medycznych na terytorium Ukrainy.

5. Wniosek o otrzymanie pomocy finansowej na zapewnienie mieszkań i wyżywienia dla obywateli Ukrainy należy składać co miesiąc.

Wprowadzono zasadę, zgodnie z którą wniosek o przyznanie pomocy finansowej składany jest tylko na jeden miesiąc i musi być złożony następnego dnia po zakończeniu okresu, którego dotyczył poprzedni wniosek. Spóźnione zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

6. Zmiany dotyczące warunków technicznych i budowlanych domów wykorzystywanych do zbiorowego pobytu obywateli Ukrainy.

Zmiany te upraszczają procedury związane z przebudową i zmianą przeznaczenia budynków lub ich części znajdujących się w własności komunalnej.

Ustawa wchodzi w życie następnego dnia od daty ogłoszenia za kilkoma wyjątkami. Szczegółowe informacje o ustawie można znaleźć pod adresem https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000138301.pdf

Źródło: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

(fot. Jakub Szymczuk/KPRP)

Дай відповідь | Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *